Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door Gustaaf Pickery

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden
ID: 12298   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12298

Besluiten

Beluik der Gefusilleerden, ruiterstandbeeld, Canadabrug en oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2010  ID: 4698

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Assebroek, met uitsluiting van de omheining.


Waarden

Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Assebroek met uitsluiting van omheining is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een gedenkteken, ontworpen door Gustaaf Pickery. Deze Brugse beeldhouwer realiseerde een uitgebreid oeuvre, waaronder een achttal oorlogsgedenktekens. Zijn stijl wordt als realistisch en natuurlijk omschreven. Hij portretteerde mensen steeds met veel aandacht en gevoel.
De jonge vrouw in lang gewaad staat symbool voor België. Ze houdt een dode soldaat in haar armen, die een wapen en de Belgische vlag vasthoudt. In die soldaat is de zoon van Pickery te herkennen, zelf nog maar net van de oorlog teruggekeerd

historische waarde

Als zijnde het eerste oorlogsgedenkteken dat in West-Vlaanderen, en misschien ook in België werd opgericht en onthuld. Na de Eerste Wereldoorlog werd een ware 'monumentenrage' in gang gezet. De onthulling van dit oorlogsgedenkteken van Assebroek, de eerste in een lange rij, bracht dan ook veel volk op de been.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde het oorlogsgedenkteken dat als eerste de vraag naar subsidiëring van hogerhand losweekte. Naar aanleiding van de oprichting van dit gedenkteken werd duidelijk dat er vanwege de provinciale of nationale overheden normaliter geen subsidies voor gemeentelijke of parochiale gedenktekens verwacht konden worden.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument ontworpen door Gustaaf Pickery

Gaston Roelandtsplein zonder nummer (Brugge)
Standbeeld ontworpen door beeldhouwer Gustaaf Pickery (Brugge) en uitgevoerd door beeldhouwer Noteboom (Assebroek). Monument voor de militaire en burgerlijke slachtoffers (van beide wereldoorlogen), gefusilleerde, weggevoerde en politieke gevangenen (Tweede Wereldoorlog).