Pastorie Sint-Kwintensparochie met tuin

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Linter
Deelgemeente Wommersom
Straat Sint-Kwintensstraat
Locatie Sint-Kwintensstraat 11 (Linter)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24133/102.1
  • 4.01/24133/119.1
  • OB001657

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Kwintensparochie

Sint-Kwintensstraat 11, Linter (Vlaams-Brabant)

Classicistische plattelandspastorie gebouwd rond 1776, twee verdiepingen en gebogen bedaking, gelegen in nog deels ommuurde tuin.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Kwintensparochie te Wommersom (Linter) en de bijhorende pastorietuin zijn beschermd als monument.

Waarden

De pastorie van de Sint-Kwintenskerk met bijhorende tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: merkwaardig voorbeeld van een classicistische, rond 1776 gedateerde plattelandspastorie in de vorm van een twee bouwlagen en vijf traveeën tellend dubbelhuis met een tussen aandaken gevat zadeldak, opgetrokken in baksteen en Gobertange en waarbij de symmetrisch-evenwichtige opbouw wordt bepaald door rechthoekige vensters en deuren in een langs de voorgevel fraai geprofileerde, rechthoekige omlijsting met sluitsteen en door een risalietvormig accent ter hoogte van de drie middelste traveeën, belijnd door gegroefde pilasters en oorspronkelijk bekroond met een gestuct, driehoekig fronton met oculus.

artistieke waarde

qua structuur, indeling en stoffering opmerkelijk gaaf bewaard voorbeeld van een pastorie met Louis XVI-interieur waaronder stucplafonds, gestucte schouwboezems en houten schouwmantels en daarnaast een archaïserende, zware balustertrap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.