Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amor

Beschermd monument van 22-12-1943 tot heden

ID
1230
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1230

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amor, hoeve Heilig Geesthof en parochiekerk Sint-Remigius: koor en zijkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1943  ID: 103

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Amor (het gebouw).Waarden

De Sint-Amourkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amor

Dorpsplein 5A (Kortenaken)
De kerk is gelegen op een heuvel en omgeven door het oude kerkhof met kerkhofmuur. Van de romaanse fase zijn geen bovengrondse elementen zichtbaar. De vergroting en restauratie van de kerk in 1906-1911 gebeurde onder leiding van architect Langerock. Daarbij werden de 16de-eeuwse elementen gerestaureerd.