Beschermd monument

Mechanische maalderij met markerende schoorsteen

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12305   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12305

Besluiten

Geografisch pakket Reninge
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4393

Beschrijving

De voormalige maalderij met schoorsteen, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, te Reninge, is beschermd als monument.Waarden

De voormalige maalderij met schoorsteen, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een mechanische maalderij die teruggaat op een koornstoommolen van voor de Eerste Wereldoorlog waarvan de opbouw circa 1882 een aanvang nam. Voor de Eerste Wereldoorlog vormde deze mechanische maalderij slechts één van ambachtelijke of verwerkende nijverheden binnen het kleine dorp (er waren ook een brouwerij, een melkerij en meerdere windmolens). De mechanische maalderij aan de Zwartestraat is één van de weinige ambachtelijke gebouwen die te Reninge heropgebouwd werden.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een mechanische maalderij met bewaarde maalinrichting met onder meer twee koppel maalstenen in een houten steenkist, een galg en een graanzuiveraar teruggaand op een koornstoommolen die circa 1882 een aanvang nam en na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd werd. Het volume van de maalderij met markerende straatgevel met poort, laadvenster en bewaard katrolsysteem onder afdakje en de geringde bakstenen schoorsteen geven de voormalige functie als industrieel gebouw binnen de dorpskern aan. Deze maalderij vormt als dusdanig de meest duidelijke verwijzing naar een verwerkende industrie binnen het landbouwdorp Reninge.

sociaal-culturele waarde

De maalderij werd heropgebouwd naar analogie met het vooroorlogse gebouw en vormt - mede door de hoog opgetrokken schoorsteen - een beeldbepalend element van historische continuiteit in het straatbeeld van de Zwartestraat en bij uitbreiding in het dorpsbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mechanische maalderij met markerende schoorsteen

Zwartestraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Voormalige mechanische maalderij met markerende schoorsteen, grotendeels heropgebouwd in de jaren 1920. De maalderij vormt een eenheid met het samenstel van burgerhuizen aan de Dorpplaats nummers 2-3 op de hoek met de Zwartestraat (nummer 3 voorheen "Herberg St-Hubert"). Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.