Windmolen De Kalfmolen

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Graaf Jansdijk
Locatie Graaf Jansdijk zonder nummer (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/303.1
  • OW000677

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen De Kalfmolen

Graaf Jansdijk zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Open houten standaardmolen, waarschijnlijk opgebouwd in de tweede helft van de 17de eeuw (circa 1670).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De windmolen De Kalfmolen is beschermd als monument.

Waarden

De Kalfmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.