Beschermd monument

Pastorie Sint-Rictrudisparochie

Beschermd monument van 23-11-1994 tot heden
ID: 12324   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12324

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Rictrudisparochie te Reninge, is beschermd als monument.


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een mooi voorbeeld van een 17de-eeuwse plattelandspastorie, waarvan de allure na de Eerste Wereldoorlog hersteld werd.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een mooi voorbeeld van een 17de-eeuwse plattelandspastorie, waarvan de allure na de Eerste Wereldoorlog hersteld werd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Rictrudisparochie

Dorpplaats 19 (Lo-Reninge)
Pastorie beschermd als monument en opgenomen in het dorpsgezicht bij M.B. van 23.11.1994. Pastorie van 1640 (zie jaarankers op vooroorlogse foto) in regionale Vlaamse renaissancestijl, naar verluidt opgetrokken in opdracht van de Noord-Franse abdij van Marchiennes. Zwaar beschadigd tijdens Eerste Wereldoorlog en in de vroege jaren 1920 op historiserende wijze gerestaureerd.