Beschermd monument

Herenhuizen Van Ranst

Beschermd monument van tot heden

ID
1233
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1233

Besluiten

Woningen Huizen van Ranst
definitieve beschermingsbesluiten: 20-09-1958  ID: 413

Beschrijving

De bescherming als monument betreft drie panden die deel uitmaken van de voormalige Van Ransthuizen.Waarden

De huizen, genaamd Huizen van Ranst, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 15-17 (Tienen)
Herenhuis, gedateerd 1636, een zes traveeën en drie en een halve woonlaag tellend, ondiep breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, afgedekt met zadeldak tussen zijtrapgevels.


Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 19 (Tienen)
Dubbelhuis, baksteenbouw verrijkt met witte zandsteen, twee verdiepingen met hoger opgebouwd middenrisaliet gedateerd 1661 op de sluitsteen van het bovenlicht van de voordeur.


Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 21 (Tienen)
In 1711 opgetrokken enkelhuis met twee verdiepingen en een middenrisaliet dat drie van de vijf traveeën omvat en bestaat uit een hoog schouderstuk en een klokvormige bekroning.