Beschermd monument

Visserskapel

Beschermd monument van 30-10-1985 tot heden

ID
12332
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12332

Beschrijving

De Visserskapel is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische, artistieke en volkskundige waarde van de Visserskapel als volgt: “als neogotische kapel waar de talrijke ex-voto’s getuigen van een levende volksdevotie.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000500, Parochiekerk met ommegang, kapellen en schoolhuis (S.N., 1985).


Waarden

De Visserskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Visserskapel

Cornelius Bassensplein zonder nummer (Knokke-Heist)
Neogotische kapel van 1892, ter vervanging van een kapel van 1854 in de buurt van de Vuurtorenstraat. In 1927-1928 herstelling en uitbreiding met klein achtergelegen kapelletje met beeld van de Heilige Theresia en gedenksteen, de toen toegevoegde omheining is nu verdwenen.