Parochiekerk Sint-Vincentius: orgel

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Ramskapelle
Straat Ramskapellestraat
Locatie Ramskapellestraat 59 (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/870.1
  • OW000693

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Vincentius

Ramskapellestraat 59, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Georiënteerd kerkgebouw gelegen binnen een ommuurd en beboomd kerkhof met afzomende rode en groene beuken en oudere leilinden naar het portaal. Bewaarde grafstenen uit eind 19de eeuw/ begin 20ste eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het orgel van de parochiekerk Sint-Vincentius is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de inherente kunsthistorische en wetenschappelijke waarde van het orgel in de Sint-Vincentiuskerk als volgt werd gemotiveerd: “als typisch instrument uit de late nabloei van het rococo, en vermoedelijk gebouwd rond 1859; werkstuk van CH. L. Van Houtte uit Waregem en onmisbare schakel in de West-Vlaamse orgelbouwgeschiedenis uit de 19de eeuw; treffende getuigen van degelijk orgelbouwvakmanschap; eerlijke getuige van sobere doch degelijke orgelbouwkunst uit de arme tijd van het begin- en het midden van de 19de eeuw; sprekende getuige van de traditiegebonden orgelfractuur van CH. L. Van Houtte.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000515, Orgel van de Sint-Vincentiuskerk, advies KCML (1985).

Waarden

Het orgel in de Sint-Vincentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

wetenschappelijke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.