Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein van Heule: park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-04-2004 tot heden

ID
12343
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12343

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4240

Beschrijving

Het park bij het kasteel van Heule, gelegen langs de Heulsekasteelstraat te Heule, is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat het park, het koetshuis en een burgerhuis ten westen van het kasteel. Het als monument beschermde landhuis maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

Het park horende bij het zogenaamde kasteel van Heule is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een laat 19de -eeuws park horende bij het kasteel in het centrum van het dorp, waarbij de beekvallei werd omgevormd tot park, met een centrale open ruimte bestaand uit vijver en gazons omzoomd met een dicht bomen- en struikenbestand; ook de padenstructuur, het prieeltje en de bruggen zijn behouden.
Als zijnde historisch verbonden met het kasteel van HeuIe. Het park werd circa 1895 aangelegd samen met het kasteel. Het ontwerp zou van de hand zijn van een Franse architect.
Als zijnde directe, ermee verbonden, visuele omgeving van het kasteel.
Als zijnde een belangrijk structurerende element in de dorpskern van Heule, dat van oudsher een groene long vormt binnen de dorpskern.

wetenschappelijke waarde

De dendrologische waarde van het bomenbestand, met in het bijzonder een groep moerascipres (Taxodium distichum) bij de vijver, en de floristische waarde van het voorjaarsaspect in het park.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Heulsekasteelstraat 5 (Kortrijk)
Heulsekasteelstraat nr. 5. Dubbelhuis met verankerde bakstenen lijstgevel. Centraal verdiept portaal. Fraai uitgewerkte linker zijgevel met aandak.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Heule

Heulsekasteelstraat 1, 5 (Kortrijk)
Het kasteel van Heule werd tussen 1883-1895 opgetrokken in eclectische stijl door de belangrijke Heulse familie Goethals. Een laat 19de-eeuws park met vijver, gazons en een groep moerascipressen omgeeft het kasteel.