Beschermd monument

Belgische bunker

Beschermd monument van tot heden

ID
12347
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12347

Besluiten

Belgische commandopost Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4963

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische commandopost uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Belgische commandopost (W.O. I)is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Belgische commandopost voor naburige artillerie-eenheden. De betonnen constructie is tijdens de oorlog opgetrokken achter de zgn. legerstelling, in een zone waar veel geschut stond opgesteld.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van betOn voor militaire verd~digingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een typologisch opvallende constructie. Vooral de hoogte van de binnenruimte springt in het oog, evenals de vensteropeningen in de zijmuren, die bestaan uit verticale gleuven die naar buiten toe versmallen.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische militaire post

Zadelstraat 6 (Diksmuide)
Belgische militaire post uit de Eerste Wereldoorlog.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met militaire constructie

Zadelstraat 6 (Diksmuide)
Achteringelegen historische hoeve met militaire constructie. Het boerenhuis is in kern 18de-eeuws zie de steile dakhelling en de aandaken (momenteel in renovatie). De deels witgekalkte nutsgebouwen dateren vermoedelijk uit de jaren 1920. Bij de nutsgebouwen, vrijstaande bovengrondse militaire constructie van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken uit beton.