Belgische bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Lampernisse
Straat Zadelstraat
Locatie Zadelstraat 6 (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/796.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met militaire constructie

Zadelstraat 6, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Achteringelegen historische hoeve met militaire constructie, gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne).

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische commandopost uit de Eerste Wereldoorlog.

Waarden

Belgische commandopost (W.O. I)is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Belgische commandopost voor naburige artillerie-eenheden. De betonnen constructie is tijdens de oorlog opgetrokken achter de zgn. legerstelling, in een zone waar veel geschut stond opgesteld.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van betOn voor militaire verd~digingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een typologisch opvallende constructie. Vooral de hoogte van de binnenruimte springt in het oog, evenals de vensteropeningen in de zijmuren, die bestaan uit verticale gleuven die naar buiten toe versmallen.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.