Beschermd monument

Belgische bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

ID
12349
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12349

Besluiten

Belgische militaire post Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4964

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische militaire post uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De Belgische militaire post (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde: Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische militaire constructie

Bien Acquisstraat zonder nummer (Diksmuide)
In de bocht van de straat gelegen Belgische militaire constructie, vermoedelijk een schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog. Rechthoekig betonnen volume onder plat dak opgetrokken in betonblokken (zogenaamde nougats).