Beschermd monument

Belgische bunker Eieleed

Beschermd monument van tot heden

ID
12353
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12353

Besluiten

Belgische commandopost Eieleed Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4965

Beschrijving

De bescherming omvat de Belgische commandopost Eieleed uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De Belgische commandopost (W.O. I) Eieleed is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Beigische commandopost voor de artillerie uit de Eerste Wereldoorlog. De constructie is in 1915 of de eerste jaarhelft van 1916 opgetrokken in een zone waar veel batterijen stonden opgesteld. De keuze voor een locatie aan de rand van het Eieleed is ingegeven door de aanwezigheid van een vooroorlogs gebouw, dat tijdens de oorlog is aangepast.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een betonnen verdedigingswerk met een bakstenen aanbouw. De betonnen constructie is opgetrokken bij een bestaand bakstenen gebouw, dat op zijn beurt tijdens de oorlog werd aangepast. De bakstenen muren van dit vooroorlogs gebouw werden versterkt, terwijl het oorspronkelijke zadeldak werd vervangen door een lessenaarsdak uit gegolfd plaatijzer.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische commandopost Eieleed

Oude Zeedijk zonder nummer (Diksmuide)
Belgische betonnen commandopost uit de Eerste Wereldoorlog.