Beschermd monument

Neoclassicistisch landhuis De Campagne

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

ID: 12357   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12357

Besluiten

Geografisch pakket Oudenburg
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3922

Beschrijving

Het neoclassicistisch landhuis uit 1909 te Oudenburg, is beschermd als monument.Waarden

Het landhuis, met inbegrip van het verhoogde terras, de aanpalende zijvleugel, de gebogen terrasmuur en pijlers met tussengelegen inkompoort, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een statig voorbeeld van neoclassicistische architectuur met zuivere vormgeving. Typerend is onder meer de statige tuingevel met strakke horizontaliserende gevelindeling, het benadrukte middenrisaliet met het grote driehoekige fronton en de verfijnde gevelornamentiek. Het interieur behoudt zijn indeling en de eerder sobere neoclassicistische aankleding. Het verhoogd terras, de zijvleugel, de gebogen terrasmuur en de pijlers met tussengelegen inkompoort maken door het stijl- en materiaal gebruik intrinsiek deel uit van het landhuis.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een fraai voorbeeld van de buitenverblijven die door welstellenden, woonachtig en/of werkzaam in de grote kuststad Oostende, in het nabije en toch landelijke Oudenburg in de 19de en begin van de 20ste eeuw werden opgetrokken of verworven. Het pand heeft een voor de wijde omgeving uitgesproken beeldbepalende ligging tussen de Stationsstraat (ten oosten) en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort (ten westen), een gebied met grotendeels behouden landelijk karakter.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Neoclassicistisch landhuis De Campagne met tuin

Stationsstraat 103 (Oudenburg)
Het neoclassicistisch landhuis met ommuurde tuin dateert van 1909 en werd vergroot in 1914. Het werd gebouwd als buitenverblijf voor de Oostendse vishandelaar C. Willems, die in 1907 eigenaar werd van de tot dan toe onbebouwde grond.