Beschermd monument

Belgische bunker Grote Beverdijkvaart

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden
ID: 12359   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12359

Besluiten

Belgische mitrailleurspost Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4967

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog.


Waarden

De Belgische mitrailleurspost (W.O. I) Grote Beverdijkvaart is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Belgische dubbele mitrailleurspost die in 1918 is opgetrokken achter de Grote Beverdijkvaart. De mitrailleurspost maakte deel uit van de 'Tranchée du Beverdijk', die in het voorjaar van 1918 werd aangelegd als onderdeel van de Belgische eerste verdedigingslinie.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een mooi bewaarde Belgische dubbele mitrailleurspost uit 1918. Typologisch zijn geen gelijkaardige mitrailleursposten gekend. De afgeronde vormen van de constructie zijn typisch voor betonnen verdedigingsconstructies die tijdens de laatste oorlogsmaanden zijn opgetrokken. Opvallend is de bewaarde opgehoogde wal tot net onder de schietopeningen, die de schietopeningen van de mitrailleurspost maximaal diende te beschermen.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnelwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische mitrailleursbunker uit de Eerste Wereldoorlog

Lettenburgstraat zonder nummer (Diksmuide)
Belgische mitrailleursbunker uit de Eerste Wereldoorlog gelegen achter de Belgische eerste linie ten oosten langs de spoorwegbedding Diksmuide-Veurne. Veelhoekige, tweeledige militaire constructie onder afgerond plat dak in beton (verloren bekisting).