Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 19-01-1944 tot heden

ID: 1236   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1236

Besluiten

Parochiekerken Sint-Hilarius en Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1944  ID: 106

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gotische parochiekerk Sint-Martinus, gebouwd tussen de 13de een 15de eeuw. In 1948 werd de kerk met kerkhof en omheiningsmuur ook als landschap beschermd.Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Kerkstraat zonder nummer (Rotselaar)
Gotische kerk met koor uit de tweede helft 13de eeuw, 15de-eeuwse toren en hoofdbeuk, zijbeuken voltooid in de 16de eeuw en scaristie uit de 18de eeuw, kerkhof met kerkhofmuur opgebouwd in verschillende periodes.