Beschermd monument

Belgische betonnen opslagplaats

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden
ID: 12361   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12361

Besluiten

Belgisch opslagplaatsje Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4968

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgisch opslagplaatsje uit de Eerste Wereldoorlog.


Waarden

Belgisch opslagplaatsje (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde, architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een typologisch zeldzame Belgische betonnen militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een constructie met beperkte grootte en hoogte, die fungeerde als opslagplaats voor munitie voor naburige batterijen.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische kazemat

Oude Zeedijk zonder nummer (Diksmuide)
Belgische kazemat, gelegen tussen de eerste en tweede Belgische verdedigingslinie van de Eerste Wereldoorlog. De kazemat diende waarschijnlijk om een kanon in onder te brengen zie de grote opening naar het zuidwesten.