Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door Octave Rotsaert en Amédée Dollé

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden
ID: 12366   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12366

Besluiten

Beluik der Gefusilleerden, ruiterstandbeeld, Canadabrug en oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2010  ID: 4698

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de gedenksteen voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog uit Sint-Andries, een oorlogsmonument ontworpen door Octave Rotsaert, die in uitvoering werd bijgestaan door Amédée Dollé.Waarden

Gedenksteen voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog uit Sint-Andries is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een oorlogsgedenkteken van de hand van de Brugse beeldhouwer Octave Rotsaert. Rotsaert, geprezen omwille van zijn hoge technische capaciteiten en omschreven als een kunstenaar die op hoog Belgisch niveau wist te presteren, realiseerde voor de stad Brugge verschillende oorlogsgedenktekens in brons. Hier betreft het evenwel een hardstenen gedenkmuur, met de halfverheven voorstelling van een gesneuvelde militair, die door zijn ouders, zijn vrouwen kind beweend wordt. Het gebruikte lettertype doet sterk denken aan de art nouveau.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument ontworpen door Octave Rotsaert en Amédée Dollé

Gistelse Steenweg zonder nummer (Brugge)
Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog uit Sint-Andries. Voor de oprichting van dit gedenkteken werd begin 1919 een comité opgericht - "De Vaderlandsche Commissie van Sint-Andries" - en werden gelden ingezameld via openbare inschrijving.