Beschermd monument

Van Massenhoeve

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

ID
12370
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12370

Besluiten

Geografisch pakket Oudenburg
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3922

Beschrijving

De polderhoeve genaamd Van Massenhoeve te Westkerke, is beschermd als monument.Waarden

De polderhoeve genaamd Van Massenhoeve, zijnde de bakstenen hekpijlers, muur ten noordoosten van het erf, de schuur met duiventoren, boerenhuis met muurtje voor de stoep aan erfzijde, gedeelte aan erfzijde van de oostelijke stalvleugel, oud gedeelte van de westelijke stalvleugel, bakhuis, waterput met hefboom en rosmolen, binnenerf en gedeelte van het erf tussen het boerenhuis en de noordoostelijke muur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De Van Massenhoeve is één van de oudst bewaarde hoeves van deze polderstreek: ze gaat zeker tot de 17de eeuw terug, confer de vermelding in een ommeloper van 1697. De in oorsprong losse bestanddelen worden eind 18de-begin 19de eeuw in U-vorm aaneengesloten en deels verbouwd.
Het schilderachtige erf wordt ingesloten door witgekalkte gebouwen onder rode zadeldaken en heeft ondanks de recente verbouwingen aan de zuid- en weststalvleugels een ongeschonden karakter; aan de noordoostzijde zijn de gebouwen het meest karakteristiek en het best bewaard. Ten noordoosten zorgt een muur voor de afsluiting van het erf.
Vlakbij de erftoegang, een uniek, gaaf bewaarde duiventoren op de zolder van een schuurtje van 1863.
Het boerenhuis is in kern 17de of 18de-eeuws: het traditionele boerenhuistype met een laaghuis en hooghuis (twee opkamertraveeën onder hogere nok) werd in de 19de eeuw verhoogd tot een groot boerenhuis van twee verdiepingen. Indeling bewaard, kelder met tongewelf, witgekalkte wanden.
Ten noordoosten van het boerenhuis zijn enkele kleine, zeldzaam geworden nutsgebouwen bewaard: de rosmolen, de waterput met hefboom en het bakhuis.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Van Massenhoeve

Massenhoveslag 2 (Oudenburg)
Beschermd als Monument bij M.B. van 6/09/02. De "Van Massenhoeve" is een nog steeds bedrijvige polderhoeve, gericht op veeteelt die zeker tot de 17de eeuw teruggaat. Ze heeft haar naam te danken aan de 19de-eeuwse eigenaars, de vermogende landbouwersfamilie en grootgrondbezitters Van Massenhove.