Beschermd monument

Hoekhuis ontworpen door Jean Brunon Rudd

Beschermd monument van tot heden

ID
12380
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12380

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-04-2002  ID: 3846

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het neoclassicistisch hoekhuis aan Sint-Amandsstraat en Geldmuntstraat, naar ontwerp van Jean-Brunon Rudd.Waarden

Sint-Amandsstraat nummer 46 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als zijnde een bijzondere creatie van de Brugse stadsarchitect Jean-Brunon Rudd uitgevoerd naar aanleiding van de heraanleg van de Geldmuntstraat en waaruit heel duidelijk zijn neoclassicistische voorkeur blijkt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een hoekpand dat is ontworpen in 1859 door de Brugse stadsarchitect Jean-Brunon Rudd. De neoclassicistische gevel onderging in 1986 een historiserende 'Kunstige Herstelling' naar ontwerp van architect Erik Van Biervliet waarbij onder meer voor de eerste maal in Brugge veel aandacht ging naar een gepaste kleurstelling. De winkelpui werd toen naar het oorspronkelijke ontwerp van Rudd teruggebracht.
als resultaat van een vrij grondige urbanistische wijziging van de Geldmuntstraat in 1859, id est de rooilijnwijziging ter hoogte van de hoek met de Eiermarkt en ter hoogte van de hoek met de Sint-Amandsstraat.

sociaal-culturele waarde

de ligging van het pand op de spitse hoek van de Geldmunt- en de Sint-Amandsstraat en de zorgvuldige kleurstelling verlenen het een aantrekkelijk en beeldbepalend karakter.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Eenheidsbebouwing met hoekhuis ontworpen door Jean Brunon Rudd

Geldmuntstraat 39-43, Sint-Amandsstraat 46 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van respectievelijk vijf traveeën en van drie traveeën, één afgeschuinde hoektravee en twee traveeën, en drie bouwlagen, ontstaan vanuit het stilistisch streven naar een neoclassicistische eenheidsbebouwing bij de heraanleg van de zuidelijke helft van de Geldmuntstraat in 1859. Het hoekcomplex is ontworpen door de toenmalige stadsarchitect Jean-Brunon Rudd.