Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Pachthoeve 't Klokhof met weiland

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
12385
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12385

Besluiten

Geografisch pakket Oudenburg
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3922

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De pachthoeve 't Klokhof met voorliggend weiland te Oudenburg, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het Klokhof met voorliggende weiland, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een oudere site met 19de-eeuwse polderhoeve met voorliggend perceel dat historisch gezien behoort bij de hoeve, omdat het voormalige opperhof op deze plaats was gelegen. Vanaf de bouw van het nieuwe woonhuis aan de andere kant van het erf, werd dit perceel als weiland gebruikt. Het sterke architectonische ensemble van het boerenhuis en de twee parallelle vleugels is geconcipieerd om bekeken te worden vanaf de Pardoenstraat, over dit weiland heen, dat deel uitmaakt van de oorspronkelijke site in het algemeen, en een noodzakelijke visuele omgeving vormt voor de hoeve in het bijzonder.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pachthoeve 't Klokhof

Pardoenstraat 12 (Oudenburg)
Nog steeds bedrijvige pachthoeve zogenaamd " 't Klokhof", zie bord bij erfingang, genoemd naar de klok op het dak van het boerenhuis. Historische polderhoeve waarvan de oudste vermelding teruggaat tot een ommeloper van 1697: "hofstede (...) met de mote ende wallen ende syngelen rontomme".


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.