Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Drie polderhoeven en kasseiweg

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
12389
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12389

Besluiten

Deel van straat
definitieve beschermingsbesluiten: 06-10-1980  ID: 1517

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat een deel van de kasseiweg en drie polderhoeven met hun karakteristieke bijgebouwen (schuur, stallingen en voormalige kaasfabriek) gelegen aan weerszijden van de Hazegrasstraat.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de polderhoeven in de Hazegrasstraat als volgt omschreven: "daar het ontstaan van deze bedrijven gezien moet worden in de context van deze in 1784 drooggelegde Hazegraspolder."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000379, Hazegrasstraat (1980).


Waarden

De Hazegrasstraat is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Drie polderhoeven en kasseiweg

Hazegrasstraat 75, 85, 120-122 (Knokke-Heist)
Beeldbepalend ensemble van drie polderhoeven met hun karakteristieke bijgebouwen, namelijk polderschuur, stallingen en een oude kaasfabriek, gelegen aan weerszijden van een gekasseide weg. Het geheel wordt bepaald door twee parallelle historische tracés, namelijk de Sint-Paulusdijk (huidige Hazegrasstraat) en de Paulusstraat, die beide getuigen van de in 1634 aangelegde verdedigingslinie in de Zwinstreek, de zogenaamde Linie van Fontaine, welke in 1645 versterkt werd door Andreas de Cantelmo.

Is de omvattende bescherming van

Duitse commandopost

Hazegrasstraat 85 (Knokke-Heist)
Duitse bunker van de Hollandstellung, die fungeerde als commandopost en post voor radiotelegrafie.


Hazegrashoeve

Hazegrasstraat 75, 122 (Knokke-Heist)
"Hazegrashoeve" zie opschrift "Hazegras" (zwarte letters op witte achtergrond). Oorspronkelijk deel uitmakend van de Hofstede Lippens. In 1890 bouwt August-Maurice Lippens er een boter- en kaasfabriek, die wordt opgeheven in 1903. Vanaf dan "Hofstede Rijckaert" genaamd. Complex bestaande uit losse bakstenen bestanddelen gelegen aan weerszijden van de Hazegrasstraat, opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw. Woonhuis gelegen ten zuiden van de straat, oude kaasfabriek en voormalige opslagplaats ten westen, schuur ten noordoosten. Ten noorden van de straat, schuur in afbraak.


Hoeve De Grote Stelle

Hazegrasstraat 120 (Knokke-Heist)
De Grote Stelle is een polderhoeve met losse bakstenen bestanddelen, opgesteld aan weerzijden van de Hazegrasstraat, een straat getrokken op de vroegere Sint-Paulusdijk. Ten zuiden van de straat het woonhuis met bakhuis/zomerkeuken/washuis, stallen en hondenhok, ten noorden van de straat, grote schuur en twee stallen.


Hoeve met losse bestanddelen

Hazegrasstraat 85 (Knokke-Heist)
Hoeve bestaande uit losse bakstenen bestanddelen, vroeger deel uitmakend van de 19de-eeuwse Hofstede Lippens, na de opheffing ervan in 1903 "Hofstede Van Assel" genaamd. Geheel bestaande uit een woonhuis, ten noorden van de straat, verschillende paardenstallen ten westen van het woonhuis.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.