Beschermd monument

Windmolen Witte Molen

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden

ID
12390
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12390

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 114

Beschrijving

De stenen windmolen te Roksem, gekend als de Witte Molen, is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen genaamd de Witte molen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Witte Molen

Ossenweg zonder nummer (Oudenburg)
De Witte Molen of Roksemmolen is gelegen op een kruispunt van oude wegen, in een landelijke omgeving nabij de grens met Bekegem. De stenen bergmolen is enkel nog ingericht als korenmolen, maar er zijn sporen bewaard van de vroegere olieslagerij. In 1843 verving de Witte Molen - een verwijzing naar de witgekalkte molenromp - een houten staakmolen. De bergmolen of grondzeiler is gelegen op een deels omhaagde molenberg.