Beschermd monument

Galooie motte

Beschermd monument van 13-04-1981 tot heden
ID: 12394   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12394

Besluiten

Galooie-motte en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-1981  ID: 1607

Beschrijving

De bescherming omvat de Galooie motte.Waarden

De Galooie-mote is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Galooie-Mote

Douanestraat zonder nummer (Heuvelland)
De ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Galooie-motte moet wellicht verbonden worden met het geslacht B├ęthune dat omstreeks 1200 in het bezit kwam van de heerlijkheid Loker. De heren van Loker wierpen vermoedelijk in de 13de eeuw op de oostelijke glooiing van de vallei van de Galooiebeek een motteversterking op, met daarop een houten toren. Nog tijdens de 13de eeuw werd waarschijnlijk een toren in gele baksteen gebouwd. Aan het begin van de 15de eeuw kwam deze heerlijkheid in handen van de familie Hornes. In dezelfde periode werd het materiaal van de oude toren gerecupereerd om een nieuwe constructie te bouwen. Op de Galooie-motte werden omstreeks 1900 door J. Claerhout enkele beperkte opgravingen uitgevoerd. De Nationale Dienst voor Opgravingen verzorgde in 1976-1977 een uitgebreide opgravingscampagne waarbij ondermeer een brandrestengraf ontdekt werd. De motte is gesitueerd o