Beschermd monument

Windmolen Delmerensmolen

Beschermd monument van 14-04-1944 tot 20-10-2020 (opheffing)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
12398
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12398

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 123

Stenen windmolen Delmerensmolen
voorlopige opheffingsbesluiten: 16-12-2019  ID: 14904

Stenen windmolen Delmerensmolen
opheffingsbesluiten: 20-10-2020  ID: 14946

Beschrijving

Deze bescherming betrof de stenen windmolen te Aarsele, zogenaamd Delmerensmolen.

De oorspronkelijk bescherming werd bij ministerieel besluit van 16 december 2019 voorlopig en bij ministerieel besluit van 20 oktober 2020 definitief opgeheven.Waarden

De stenen windmolen was beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Delmerensmolen

Sterrestraat zonder nummer (Tielt)
De Delmerensmolen of Termotens molen is een stenen koren- en oliemolen van het type bovenkruier (bergmolen) uit 1857.