Beschermd monument

Windmolen Delmerensmolen

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden
ID: 12398   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12398

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 123

Beschrijving

De stenen windmolen te Aarsele zogenaamd Delmerensmolen, is beschermd als monument.


Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Delmerensmolen

Sterrestraat zonder nummer (Tielt)
Sterrestraat z.nr. (+60)/ Delmerensmolenstraat. "Delmerensmolen" of "Termotens molen, naar de molenaarsfamilies uit 19de en 20ste eeuw. Bakstenen bergmolen uit 1857, gelegen ten zuidwesten van het dorpscentrum, tot 1956 in bedrijf als koren- en oliemolen. Beschermd als monument bij K.B. van 14/04/1944.