Hoeve De Lange Schuure

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Stene
Straat Stuiverstraat
Locatie Stuiverstraat 599 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/713.1
  • OW002514

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve De Lange Schuure

Stuiverstraat 599, Oostende (West-Vlaanderen)

Hoeve De Lange Schuure, opgericht midden 18de eeuw, getuigt als landbouwuitbating van de inpoldering van de historische polders van Oostende, met name van de Sint-Catharinapolder van 1744-1749. De hoeve wordt omgeven door historische graslandpercelen.

Beschrijving

De hoeve De Lange Schuure, gelegen langs de Stuiverstraat te Stene, is beschermd als monument. De bescherming omvat de boerenwoning met stal en schuur en het wagenhuis met stal. De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De historische hoeve, zogenaamd "De Lange Schuure", meer bepaald het boerenhuis met geïncorporeerde stal en schuur, het volume met wagenhuis en stal, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve-uitbating getuigend van de inpoldering van de historische polders van Oostende, met name van de Sint-Catharinapolder van 1744-1749.
Als zijnde een hoeve die circa 1744 is gebouwd als grote uitbatingshoeve in de nieuw ontgonnen sint-Catharinapolder; kenmerkend hierbij is haar ligging aan de rand van de polder en haar oorspronkelijke omwalling.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een gaaf bewaarde midden 18de- en eerste helft 19de-eeuwse hoeve die typisch is voor de Noordzeepolders, namelijk witgekalkte hoeve van het langgeveltype met karakteristieke woonhuis-stal-schuuropbouw, met een bijkomende dwarse stalvleugel met wagenhuis.
Als zijnde een hoeve die door haar ligging te midden van graslandpercelen uitzonderlijk goed tot haar recht komt in het vlakke en open polderlandschap.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een grote ontginningshoeve in de Noordzeepolders, die door haar omvang en afwerking een materiële getuige is van de bloeiende Iandbouw in de streek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.