Beschermd monument

Hoeve De Lange Schuure

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 12399   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12399

Besluiten

Landelijke architectuur en geodetisch signaal op de Polderdijk
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4385

Beschrijving

De hoeve De Lange Schuure, gelegen langs de Stuiverstraat te Stene, is beschermd als monument. De bescherming omvat de boerenwoning met stal en schuur en het wagenhuis met stal. De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De historische hoeve, zogenaamd "De Lange Schuure", meer bepaald het boerenhuis met geĆÆncorporeerde stal en schuur, het volume met wagenhuis en stal, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve-uitbating getuigend van de inpoldering van de historische polders van Oostende, met name van de Sint-Catharinapolder van 1744-1749.
Als zijnde een hoeve die circa 1744 is gebouwd als grote uitbatingshoeve in de nieuw ontgonnen sint-Catharinapolder; kenmerkend hierbij is haar ligging aan de rand van de polder en haar oorspronkelijke omwalling.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een gaaf bewaarde midden 18de- en eerste helft 19de-eeuwse hoeve die typisch is voor de Noordzeepolders, namelijk witgekalkte hoeve van het langgeveltype met karakteristieke woonhuis-stal-schuuropbouw, met een bijkomende dwarse stalvleugel met wagenhuis.
Als zijnde een hoeve die door haar ligging te midden van graslandpercelen uitzonderlijk goed tot haar recht komt in het vlakke en open polderlandschap.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een grote ontginningshoeve in de Noordzeepolders, die door haar omvang en afwerking een materiƫle getuige is van de bloeiende Iandbouw in de streek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Lange Schuure

Stuiverstraat 599 (Oostende)
Hoeve De Lange Schuure, opgericht midden 18de eeuw, getuigt als landbouwuitbating van de inpoldering van de historische polders van Oostende, met name van de Sint-Catharinapolder van 1744-1749. De hoeve wordt omgeven door historische graslandpercelen.