Beschermd monument

Lichtopstand

Beschermd monument van tot heden

ID
12400
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12400

Besluiten

Lichtopstand
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2248

Beschrijving

De Lichtopstand of Kleine vuurtoren is beschermd als monument.Waarden

De Lichtopstand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Lichtopstand

Henri Victor Wolvensstraat zonder nummer (Brugge)
Oeverlicht tussen 1906-1910 gebouwd in het kader van de aanleg van de eerste haven.