Beschermd monument

Militaire site Bayernwald

Beschermd monument van 05-03-2001 tot heden

ID: 12403   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12403

Besluiten

Bayernwald, Duitse militaire site uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2001  ID: 3662

Beschrijving

De bescherming omvat de militaire site Bayernwald uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Bayernwald, Duitse militaire site uit W.O.I, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als zijnde één van de weinige, grotendeels bewaarde, Duitse militaire sites uit W.O.I meer bepaald deel uitmakend van de 1ste stelling van de 1ste linie op de heuvelkam Wijtschate-Mesen. De streek van Wijtschate en deze site hadden een bijzonder belang tijdens de Eerste Slag bij Ieper (najaar 1914) tijdens de mijnenoorlog in 1917 en tijdens de zogenaamde Vierde Slag bij Ieper in 1918.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een waardevol document voor verder onderzoek, o. m. bouwtechnisch, met betrekking tot de Duitse militaire bouwwerken en als een oorlogssite, welke na restauratie en consolidatie, een interessant cultuur-toeristisch component kan vormen in het Westhoek Vredespark.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Militaire site Bayernwald

Voormezelestraat zonder nummer, zonder nummer (Heuvelland)
Bayernwald is een Duitse oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog, bestaande uit restanten van een aantal Duitse militaire bouwwerken zowel bovengronds als ondergronds en meerdere loopgraven, samen met 4 hoofdbunkers.