Beschermd monument

Hoeve Strichtensgoed: boerenwoning, terp en omwalling

Beschermd monument van 11-06-2001 tot heden

ID: 12407   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12407

Besluiten

Hoeves met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2001  ID: 3722

Beschrijving

De boerenwoning, terp en hoefijzervormige omwalling van de hoeve Strichtensgoed te Kanegem, zijn beschermd als monument.Waarden

Het Strichtensgoed, met name het boerenhuis, de terp en de hoefijzervormige omwalling, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een historische site waarvan het ontstaan, volgens geschreven bronnen, teruggaat tot het einde van de 13de eeuw.
Als zijnde een gaaf bewaard omwald opperhof met boerenhuis op terp, deeluitmakend van het Goed ter Stricht in het Lantboeck der Parochie Caeneghem van 1762, afgebeeld met dubbele gracht.
Als vrij gaaf bewaard 18de-eeuws boerenhuis, binnenshuis gedateerd 1773, en aan erfgevelzijde bekleed met het wapenschild van de proost Van der Stricht, toenmalige eigenaar. De waarde van dit boerenhuis ligt onder meer vervat in de volgende, te behouden kenmerken zoals het volume, de materialen (witgekalkte baksteenbouw, Vlaamse pannen) en de interieurelementen zoals twee eenbeukige kelders onder tongewelf, behouden tegelvloeren, balklagen, schouwmantel,...


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Strichtensgoed

Strichtensgoedstraat 1 (Tielt)
* Strichtensgoedstraat nr. 1. Hoeve "Strichtensgoed", "Goet ter Stricht", "Goet de Castillo" of "'t Hof van Caneghem". Historische hoeve met deels omwald woonhuis op terp teruggaand tot 1773 doch met oudere kern, en landgebouwen uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Als centrum van gelijknamige middeleeuwse heerlijkheid