Zes Britse bunkers Scherpenberg

Beschermd monument van 10-12-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Loker
Straat Scherpenbergweg
Locatie Scherpenbergweg (Heuvelland)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33039/886.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

6 Britse schuilplaatsen

Scherpenbergweg zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Zes Britse schuilplaatsen, gelegen tegen de westflank van de Scherpenberg, een heuvel van 125 meter hoogte op circa 1250 meter ten noordoosten van Loker.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat zes Britse militaire posten Scherpenberg uit de Eerste Wereldoorlog.

Waarden

Zes Britse militaire posten (W.O. I) Scherpenberg zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde zes Britse militaire constructies uit de Eerste Wereldoorlog, die in de loop van 1915 zijn uitgebouwd tegen de toen niet-beboste zuidwestelijke flank van de Scherpenberg. Hiermee behoren ze tot de oudste Britse militaire constructies uit de oorlog. De Scherpenberg was tot aan het voorjaar van 1918 op relatief veilige afstand van het front gelegen en fungeerde als een belangrijke observatiepost voor de geallieerden. Van hieruit kon het krijgsgebeuren in de Wijtschateboog geobserveerd worden. Tijdens de ontzettingsgevechten in de zomer van 1918 worden de militaire posten door mitrailleurseenheden van de Amerikaanse 27ste divisie gebruikt.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde Britse militaire posten, die zijn opgebouwd met gebruik van baksteen, wat uitzonderlijk is. Zowel de voormuren als de afdraaiende uitgangen aan de achterzijde zijn in rode baksteen uitgewerkt. Typisch voor Britse militaire posten is het gebruik van golfplaten, de zgn. 'elephant plates'.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.