Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Groot Viggezele met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-06-2001 tot heden

ID: 12417   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12417

Besluiten

Hoeves met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2001  ID: 3722

Beschrijving

Hoeve 't Groot Viggezele met zijn omgeving te Kanegem, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van het 't Groot Viggezele, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde van oudsher dé hoeve-omgeving bestaande uit het omringend weiland, de hagen, de boomgaard, de moestuin en de hoevebestanddelen etc...


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Groot Viggezele

Viggezelestraat 2 (Tielt)
* Viggezelestraat nr. 2. Hoeve "Groot Viggezele", "Groot Goet te Vigghesele" of "'t Hof te Vigghezeele". Historische deels omwalde hoeve met losse bestanddelen bestaande uit opperhof met boerenhuis en neerhof met hoevegebouwen. Boerenhuis met terp en omwalling beschermd als monument, hoeveomgeving met inbegrip van omringend weiland, hagen,