Beschermd monument

Kunstenaarsatelier F. Van Acker

Beschermd monument van 16-04-2004 tot heden

ID
12422
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12422

Besluiten

Gebouwen in Seminariekwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 16-04-2004  ID: 4211

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het kunstenaarsatelier van Flori Van Akcer, gevestigd in een stadswoning met lijstgevel van 1880.



Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als atelierwoning van de Brugse schilder Flori Van Acker, dat door hemzelf is aangekleed.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een atelierwoning van de kunstschilder Florimond Van Acker ondergebracht in een neoclassicistische pand met typische gevelornamentiek. In het interieur is de aanwezigheid van de Brugse schilder Van Acker nog duidelijk merkbaar in de aankleding van het salon aan de straatzijde. Van zijn hand zijn o.m. de beschilderde deuren met romantische en impressionistische landschapstafereeltjes.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde het woonhuis-atelier van de vermaarde, Brugse schilder Florimond Van Acker, wiens creativiteit voornamelijk tot uiting kwam in het schilderen van impressionistische romantische landschapstaferelen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kunstenaarsatelier F. Van Acker

Potterierei 58 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. De bepleisterde witbeschilderde lijstgevel boven een grijze plint, van 1880 vervangt een trapgevel met gotische spitsboogopening.