Beschermd monument

Windmolen Poelbergmolen

Beschermd monument van 13-01-1943 tot heden
ID: 12425   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12425

Besluiten

Windmolen Poelbergmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1943  ID: 60

Beschrijving

De Poelbergmolen te Tielt, is beschermd als monument.


Waarden

De windmolen Poelbergmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Poelbergmolen

Woestijnbosstraat zonder nummer (Tielt)
* Woestijnbosstraat z.nr. <italic>Poelbergmolen</italic>, gelegen op de top van de Poelberg, beschermd als monument bij B.S.G. van 13/01/1943 en opgenomen in het dorpsgezicht "<italic>Omgeving van de Poelbergmolen</italic>", beschermd bij M.B. van 23/07/1993. Tevens opgenomen als puntrelict in de gelijknamige ankerplaats opgenomen in de Landschapsatlas. Historiek. De oudste gekende verm