Beschermd monument

Duitse bunker Pick House

Beschermd monument van 10-12-2012 tot heden
ID: 12426   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12426

Besluiten

Duitse commandopost Pick House uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2012  ID: 5082

Beschrijving

De bescherming omvat de Duitse commandopost Pick House uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Duitse commandopost (W.O. I) Pick House is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duitse commandopost uit de Eerste Wereldoorlog, van waaruit zware tegenstand kwam tijdens de Mijnenslag van 7 juni 1917. De commandopost was opgetrokken net achter de 'Höhenlinie', de Duitse tweede stelling en maakte deel uit van een netwerk aan loopgraven en bunkers nabij 'Piek House'. Daar waar de geallieerde verovering van de eerste Duitse linies na de ontploffing van de 19 dieptemijnen over het algemeen vrij vlot verliep, kwam vanuit de versterkingen bij 'Pick House' zwaar verzet. Uiteindelijk konden mannen van de '10th lrish Rifles' de Duitsers tot overgave dwingen.
Als zijnde een felbeVochten Duitse commandopost, die de oorlog desondanks vrij goed doorstaan heeft. Zowel tijdens de Mijnenslag van 7 juni 1917 als tijdens het Duitse Lente-Offensief van april 1918 wordt er zwaar om de bunker gevochten, waardoor de bunker meermaals van bezetter wisselde.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, ·met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse constructie Pick House

Ieperstraat 158 (Heuvelland)
Bovengrondse betonconstructie gelegen langs straat, naast woning Ieperstraat nummer 158.