Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Graaf Jansdijk: deel met Kalfmolen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 29-05-1995 tot heden

ID
12427
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12427

Besluiten

Gedeelte Graaf Jansdijk met Kalfmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1995  ID: 2872

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat een deel van de Graaf Jansdijk met inbegrip van de als monument beschermde Kalfmolen. Ten oosten van dit dorpsgezicht bevindt zich een deel van de dijk beschermd als landschap bij Koninklijk Besluit van 5 mei 1959.Waarden

Het gedeelte van de Graaf Jansdijk, met de bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1939 als monument beschermde Kalfmolen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als deel van de vanuit historisch oogpunt belangrijke dijk uit circa 1400 en als windmolensite met te beschermen windvang en met beeldbepalende elementen zoals een houten 18de-eeuwse windmolen en 18de- en 19de-eeuwse goed bewaarde kleine woningen.

industrieel-archeologische waarde

Als deel van de vanuit historisch oogpunt belangrijke dijk uit circa 1400 en als windmolensite met te beschermen windvang en met beeldbepalende elementen zoals een houten 18de-eeuwse windmolen en 18de- en 19de-eeuwse goed bewaarde kleine woningen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

De Kalfmolen

Graaf Jansdijk zonder nummer (Knokke-Heist)
Houten standaardmolen met open voet, waarschijnlijk opgetrokken rond 1670 op de Graaf Jansdijk, een zeedijk uit het begin van de 15de eeuw.


Herberg Digue du comte Jean

Graaf Jansdijk 255 (Knokke-Heist)
Herberg "Digue du comte Jean", een van de oorspronkelijke lage, witgeschilderde dorpswoningen rond de Kalfmolen die dateren van 18de-19de eeuw.