Beschermd monument

Architectenwoning Georges Vandenbussche

Beschermd monument van 29-10-2008 tot heden
ID: 12429   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12429

Besluiten

Architectenwoningen
definitieve beschermingsbesluiten: 29-10-2008  ID: 4549

Beschrijving

De architectenwoning van Georges Vandenbussche van het Tieltse architectenbureau Konstrukto met oprijlaan en tuin te Tielt, is beschermd als monument.Waarden

Architectenwoning van Georges Vandenbussche van het Tieltse architectenbureau Konstrukto met oprijlaan en tuin, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als geslaagd totaalconcept van woning, interieur en tuin met hoge aandacht voor ruimte- en lichtbeleving, exemplarisch binnen het oeuvre van het Tieltse architectenbureau Konstrukto (1953-1996) dat een innoverende stijl ontwikkelt bij de bouw van vrijstaande eengezinswoningen en daardoor bijdraagt aan het vooruitstrevende architectuurlandschap na de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen.
Als woning die door planconcept, vormgeving en materiaalgebruik op uitgesproken wij ze getuigt van de moderne architecturale principes die het ontwerpbureau hanteert en waarbij een maximale integratie in het landschap de gewenste leefkwaliteit en balans tussen privacy en openheid garandeert.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als eigen woning van architect Georges Vandenbussche (┬░1929) ontworpen in 1964 als persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de typologie en de vormentaal van de naoorlogse woningbouw, meer bepaald van de vrijstaande eengezinswoning.
Als representatief voorbeeld van rationele en pragmatische architectuur gekenmerkt door een complexloze en heldere vormentaal, open planopbouw, sober materiaal- (baksteen, glas, hout) en kleurgebruik.
Als illustratie van de architectonische vormgeving en het materiaalgebruik kenmerkend voor de creaties van het architectenbureau Konstrukto, met name platte bedaking, witgeschilderde bakstenen buiten- en binnenwanden, zichtbare draagstructuren, weglaten van overbodige decoratie, evenwichtige verhouding van gesloten en open oppervlakken met onder meer gevelhoge glaspartij en voor een optimale relatie binnen - buiten, consequent patroongebruik bij afmetingen en hoogtelijnen en een doorgedreven zin voor detail en totaalconcept zoals onder meer het maatmeubilair en de geïntegreerde verlichting.
Als een kwalitatief ontwerp dat getuigt van een luxueuze soberheid die het comfort en de leefkwaliteit van de bewoners centraal stelt, gezien de grote ruimtebeleving (halfhoge af scheidingswanden, weglaten van binnendeuren) en de uitgesproken lichtwerking (grote glaspartijen, patio's, luifels, indirect kunstlicht), en dat tevens grote aandacht heeft voor duurzaamheid en economische aspecten (isolatie, geen ongebruikte ruimtes).
Als intact bewaard totaalconcept met de omliggende tuin die ontworpen is als verderzetting van het omliggende rurale landschap waarin de uitgekiende inplanting van de woning zowel intimiteit als openheid oproept.

sociaal-culturele waarde

Als kwalitatief en representatief voorbeeld van de belangrijke evolutie op vlak van het individuele wonen in de tweede helft van de 20ste eeuw ten gevolge van de nieuwe maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen.
Als functioneel en doordacht planconcept met aandacht voor privacy, licht, ruimte, comfort en duurzaamheid waarbij de leefkwaliteit van de bewoners centraal staat.
Als blikvanger voor toekomstige opdrachtgevers en uithangbord van de innoverende en progressieve stijl die een beginnend architectenbureau aanwendt voor de bouw van eengezinswoningen met de kenmerkende vormentaal die tot hun handelsmerk zal uitgroeien in het naoorlogse Vlaamse architectuurlandschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Architectenwoning Georges Vandenbussche

Kerkebosstraat 2 (Tielt)
Dieper gelegen architectenwoning in grote omgevende tuin, gebouwd in 1969 naar ontwerp (1964) van het gekende architectenbureau Konstrukto uit Tielt, als eigen woonhuis voor architect Georges Vandenbussche, samen met Marc Verkest de oprichter van het bureau (1951) dat werkzaam is tot 1996.