Beschermd monument

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Beschermd monument van 16-04-2004 tot heden
ID: 12430   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12430

Besluiten

Gebouwen in Seminariekwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 16-04-2004  ID: 4211

Beschrijving

De 16de- of 17de-eeuwse hofstede waar dichter Guido Gezelle geboren werd, is beschermd als monument. Tot de bescherming behoren het gebouw aan de Rolweg en het bakhuis in de siertuin.


Waarden

De voormalige hofstede is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een voorbeeld van een gaaf bewaarde voormalige hofstede uit de 16de-17de eeuw met een landelijk karakter wat vrij uniek is binnen de Brugse binnenstad. Op het stadsplan van Marcus Gerards van 1562 is op die plaats reeds een gebouw te onderkennen met min of meer hetzelfde volume en uitzicht. Intern zijn er ook constructief belangrijke elementen bewaard zoals onder meer de bewaarde balklagen opgebouwd uit moer- en kinderbalken, de opkamer en de dakconstructie.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde het voormalig geboortehuis van de toonaangevende dichter Guido Gezelle waarvan de herinnering tot op heden is blijven verder leven in het museum toegewijd aan deze belangrijke dichter.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Rolweg 64, 66 (Brugge)
Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. Het ensemble is opgenomen in het beschermd landschap tussen Kruispoort en Carmersstraat.