Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Beschermd monument van 16-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Rolweg
Locatie Rolweg 64, Rolweg 66 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/1964.1
  • 4.01/31005/833.1
  • OW002220

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Rolweg 64-66, Brugge (West-Vlaanderen)

★ Nr. 64. Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle cf. gevelsteen met opschrift: HEER EN MEESTER GUIDO GEZELLE / PRIESTER-DICHTER IS IN DIT HUIS / GEBOREN DEN 1 VAN MEI 1830 / HIJ STIERF IN HET ENGELSCH KLOOSTER / WAAR HIJ BESTIERDER WAS DEN / 27 IN NOVEMBER 1899. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. De verzameling van fot's, objecten, handschrift

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 16de- of 17de-eeuwse hofstede waar dichter Guido Gezelle geboren werd, is beschermd als monument. Tot de bescherming behoren het gebouw aan de Rolweg en het bakhuis in de siertuin.

Waarden

De voormalige hofstede is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een voorbeeld van een gaaf bewaarde voormalige hofstede uit de 16de-17de eeuw met een landelijk karakter wat vrij uniek is binnen de Brugse binnenstad. Op het stadsplan van Marcus Gerards van 1562 is op die plaats reeds een gebouw te onderkennen met min of meer hetzelfde volume en uitzicht. Intern zijn er ook constructief belangrijke elementen bewaard zoals onder meer de bewaarde balklagen opgebouwd uit moer- en kinderbalken, de opkamer en de dakconstructie.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde het voormalig geboortehuis van de toonaangevende dichter Guido Gezelle waarvan de herinnering tot op heden is blijven verder leven in het museum toegewijd aan deze belangrijke dichter.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.