Beschermd monument

Duitse ondergrondse tunnel Dietrich

Beschermd monument van 10-12-2012 tot heden

ID
12431
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12431

Besluiten

Schacht Duitse tegenmijn Dietrich Wijtschatebos uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2012  ID: 5083

Beschrijving

De bescherming omvat de schacht van de Duitse tegenmijn Dietrich.Waarden

Schacht Duitse tegenmijn Dietrich (W.O. I) Wijtschatebos is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een uiterst zeldzaam bewaarde schacht van een Duitse tegenmijn, die met de naam 'Dietrich' bedacht werd. De Duitsers, die lucht gekregen hadden van het geallieerde plan om via dieptemijnen de Duitse stellingen op de heuvelrug van Wijtschate te vernietigen, probeerden o.m. via tegenmijnen dit plan te verijdelen. 'Dietrich' betreft één van de twee tegenmijnschachten die in het Wijtschatebos werden opgetrokken. Vanaf deze tegenmijnen poogden de Duitse 'Mineure' de uitbouw van twee geallieerde dieptemijnen bij Petit Bois te saboteren, weliswaar zonder succes.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een schacht van een Duitse tegenmijn, die is opgetrokken met speciaal daartoe gegoten gebogen betonstenen. Dergelijke gebogen betonstenen uit de Eerste Wereldoorlog zijn uitermate zeldzaam.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse betonnen mijnschacht "Dietrich" Wijtschatebos (1)

Vierstraat_01 zonder nummer (Heuvelland)
Het Wijtschatebos ligt ten noordwesten van de kerk van Wijtschate, gevat tussen de Vierstraat, Kroonaardstraat en Wijtschatestraat. Aan de andere (west)zijde van de Kroonaardstraat ligt het bos van Petit Bois, met nog iets meer westwaarts de twee mijnkraters van Petit Bois.