Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 07-07-2008 tot heden
ID: 12438   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12438

Besluiten

Woningen, oorlogsmonument, grafzerk en gemeenteschool ontworpen door Huib Hoste
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-2008  ID: 4525

Beschrijving

Het oorlogsmonument ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog te Geluwe, is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsmonument is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een oorlogsmonument ontworpen door de vermaarde architect Huib Hoste (1881-1957). Het oorlogsmonument is een zeldzaam thema in het oeuvre van de architect.
Als zijnde een gaaf bewaard en zeldzaam voorbeeld van een oorlogsmonument van na de Eerste Wereldoorlog opgetrokken in modernistische stijl aansluitend bij de Amsterdamse school confer de decoratieve behandeling van de baksteen. Het ontwerp valt op door de kubistische vormentaal, de verzorgde uitwerking en de detaillering.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een belangrijk ontwerp in het oeuvre van de internationaal erkende architect Huib Hoste.
Als zijnde een belangrijk symbool in de dorpskern van Geluwe, ter nagedachtenis aan de gesneuvelden van het dorp.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Sint Denijsplaats zonder nummer (Wervik)
In 1922 ontwerpt Huib Hoste voor de gemeente Geluwe een oorlogsmonument ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.