Beschermd monument

Hoeve De Goudblomme

Beschermd monument van 11-09-1981 tot heden
ID: 12444   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12444

Besluiten

Hoeve De Goudblomme en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1981  ID: 1682

Beschrijving

De hoeve De Goudblomme is beschermd als monument. De bescherming omvat het hoofdgebouw met woonhuis, paardenstal, koestallen, lenteschuur en bergschuur als ook het nabijgelegen bakhuis, de schaapstal, de varkenstallen en het wagenkot. In hetzelfde beschermingsbesluit werd de hoeve samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoeve De Goudblomme en meer bepaald het hoofdgebouw (woonhuis, paardestal, koestallen, lenteschuur en bergschuur), het bakhuis, de schaapstal, de varkenstallen en het wagenkot zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve De Goudblomme

Stationsweg 28 (Brugge)
*Stationsweg nr. 28. Hoeve z.g. "<italic>De Goudblomme</italic>" bestaande uit een hoofdgebouw volgens langgeveltype, waarrond enkele bijgebouwen zijn gegroepeerd. Beschermd als monument bij K.B. van 11/09/1981. Omgeving beschermd als monument bij K.B. van 11/09/1981. <italic>Hoofdgebouw</italic>. Oost-west georiƫnteerd. Bestaat uit een boerenhuis, de stallingen en een bergschuur. Boerenh