Hoeve De Goudblomme

Beschermd monument van 11-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Dudzele
Straat Stationsweg
Locatie Stationsweg 28 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/461.1
  • OW000296

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve De Goudblomme

Stationsweg 28, Brugge (West-Vlaanderen)

*Stationsweg nr. 28. Hoeve z.g. "<italic>De Goudblomme</italic>" bestaande uit een hoofdgebouw volgens langgeveltype, waarrond enkele bijgebouwen zijn gegroepeerd. Beschermd als monument bij K.B. van 11/09/1981. Omgeving beschermd als monument bij K.B. van 11/09/1981. <italic>Hoofdgebouw</italic>. Oost-west georiënteerd. Bestaat uit een boerenhuis, de stallingen en een bergschuur. Boerenh

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve De Goudblomme is beschermd als monument. De bescherming omvat het hoofdgebouw met woonhuis, paardenstal, koestallen, lenteschuur en bergschuur als ook het nabijgelegen bakhuis, de schaapstal, de varkenstallen en het wagenkot. In hetzelfde beschermingsbesluit werd de hoeve samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De hoeve De Goudblomme en meer bepaald het hoofdgebouw (woonhuis, paardestal, koestallen, lenteschuur en bergschuur), het bakhuis, de schaapstal, de varkenstallen en het wagenkot zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.