Pastorie Sint-Gorgoniusparochie

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoegaarden
Deelgemeente Hoegaarden
Straat Pastorijstraat
Locatie Pastorijstraat 30 (Hoegaarden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24041/113.1
  • OB000359

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Gorgoniusparochie

Pastorijstraat 30, Doelstraat zonder nummer, Hoegaarden (Vlaams-Brabant)

Interessant gebouw uitziende op een voorhof, afgesloten met muren op de lange zijden en met lage aanhorigheden, gemarkeerd door een uitstekende poorttoren aan de straatkant. Poortgebouw en tuinpaviljoen dateren uit midden 18de-eeuw.

Beschrijving

De pastorie is beschermd als monument. De bescherming omvat het poortgebouw en dubbelhuis met lage aanhorigheden en tuinmuur.

Waarden

De pastorij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.