Beschermd monument

Pastorie Sint-Gorgoniusparochie

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID
1245
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1245

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De pastorie is beschermd als monument. De bescherming omvat het poortgebouw en dubbelhuis met lage aanhorigheden en tuinmuur.Waarden

De pastorij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Gorgoniusparochie

Doelstraat zonder nummer, Pastorijstraat 30 (Hoegaarden)
Pastorie gedateerd 1747 uitziend op een voorhof, afgesloten met muren op de lange zijden en met lage aanhorigheden, gemarkeerd door een uitstekende poorttoren aan de straatkant. Poortgebouw en tuinpaviljoen dateren uit midden 18de eeuw.