Site van de Oostmolen: windmolen

Beschermd monument van 23-12-1942 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Warandestraat
Locatie Warandestraat zonder nummer (Gistel)
Alternatieve naam Kleine Molen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35005/303.1
  • 4.01/35005/630.1
  • OW000531

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Site van de Oostmolen

Warandestraat zonder nummer, 29, 29A-B, Gistel (West-Vlaanderen)

Site van de Oostmolen ligt aan de oostelijke rand van het stadscentrum met molen, molenaarshuis met achterliggend schuurtje, en mechanische maalderij. De zogenaamde "Oostmolen" wordt reeds vermeld in 1302. Aanvankelijk was het een banmolen, gezien iedere tiende schep aan de graaf van Gistel moest worden afgestaan.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De windmolen, bijgenaamd Kleine Molen of Oostmolen, is beschermd als monument. Op 26 maart 1998 werd het molenaarshuis (inclusief de stalvleugel en lage annex) beschermd als monument en werden de molen en het molenhuis samen met hun omgeving beschermd als dorpsgezicht. Het achterliggende schuurtje en de mechanische maalderij ten oosten van de molen werden nadien eveneens beschermd als monument op 4 december 2003.

Waarden

De windmolen, genaamd Kleinen Molen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.