Beschermd monument

Site van de Oostmolen: windmolen

Beschermd monument van 23-12-1942 tot heden
ID: 12460   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12460

Besluiten

Stenen windmolen, windmolen Kleinen Molen en stenen Poldermolen van de Moeren
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1942  ID: 54

Beschrijving

De windmolen, bijgenaamd Kleine Molen of Oostmolen, is beschermd als monument. Op 26 maart 1998 werd het molenaarshuis (inclusief de stalvleugel en lage annex) beschermd als monument en werden de molen en het molenhuis samen met hun omgeving beschermd als dorpsgezicht. Het achterliggende schuurtje en de mechanische maalderij ten oosten van de molen werden nadien eveneens beschermd als monument op 4 december 2003.Waarden

De windmolen, genaamd Kleinen Molen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van de Oostmolen

Warandestraat 29, 29A, 29B, zonder nummer (Gistel)
Site van de Oostmolen ligt aan de oostelijke rand van het stadscentrum met molen, molenaarshuis met achterliggend schuurtje, en mechanische maalderij. De zogenaamde "Oostmolen" wordt reeds vermeld in 1302. Aanvankelijk was het een banmolen, gezien iedere tiende schep aan de graaf van Gistel moest worden afgestaan.