Beschermd monument

Landhuis met tuin: landhuis

Beschermd monument van 18-10-1995 tot heden
ID: 12465   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12465

Besluiten

Zeevisserijschool De Golfbreker en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-10-1995  ID: 2936

Beschrijving

Het voormalige landhuis, later Zeevisserijschool De Golfbreker, is beschermd als monument. De onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht, het monument maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

Het voormalige herenhuis, thans Zeevisserijschool De Golfbreker, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Het betreft een fraai en gaaf bewaard herenhuis in eclectische stijl van kort na de Eerste Wereldoorlog (1921). De architectuur-historische waarde ligt onder meer ook vervat in het verzorgde eclectische interieur, dat representatief is voor de levensstijl van de toenmalige burgerij.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Het betreft een fraai en gaaf bewaard herenhuis in eclectische stijl van kort na de Eerste Wereldoorlog (1921). De architectuur-historische waarde ligt onder meer ook vervat in het verzorgde eclectische interieur, dat representatief is voor de levensstijl van de toenmalige burgerij.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis met tuin

Kursaalstraat 55 (Knokke-Heist)
In 1919-1921 gebouwd naar ontwerp van architect R. Neirynck als privé-woning van Gustaaf De Jonghe, aannemer van bouw- en waterwerken. Sinds 1947 zeevisserijschool "de Golfbreker", vanaf 1983 "Visserijschool van de Vlaamse Gemeenschap", vanaf 1995 "Provinciaal Maritiem Instituut". De "Golfbreker" is beschermd als monument, de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht bij M.B. van 18/10/1995.