Site van de Oostmolen: molenaarshuis met stalvleugel en lage annex

Beschermd monument van 26-03-1998 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Warandestraat
Locatie Warandestraat 29 (Gistel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35005/315.1
  • OW000900

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Site van de Oostmolen

Warandestraat zonder nummer, 29, 29A-B, Gistel (West-Vlaanderen)

Site van de Oostmolen ligt aan de oostelijke rand van het stadscentrum met molen, molenaarshuis met achterliggend schuurtje, en mechanische maalderij. De zogenaamde "Oostmolen" wordt reeds vermeld in 1302. Aanvankelijk was het een banmolen, gezien iedere tiende schep aan de graaf van Gistel moest worden afgestaan.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het molenaarshuis van de Oostmolen, bijgenaamd Kleine Molen, is beschermd als monument. De bescherming omvat het langgestrekte woonhuis met aansluitende stalvleugel en lage annex. In hetzelfde beschermingsbesluit werden de molen en het molenhuis samen met hun omgeving beschermd als dorpsgezicht. De molen werd reeds op 23 december 1942 als monument beschermd. Het achterliggende schuurtje en de mechanische maalderij ten oosten van de molen werden nadien eveneens beschermd als monument op 4 december 2003.

Waarden

Het molenaarshuis met stalvleugel en lage annex is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als deel uitmakend van het oud molensite aan de oostelijke rand van Gistel.
Als gaaf bewaard voorbeeld van 19de-eeuwse hoevebouw met typerend gevelparement, indeling en interieur.

sociaal-culturele waarde

Als typevoorbeeld van een gemengd bedrijf met een verwevenheid van agrarische en industriële functie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.