Beschermd monument

Parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria en van Margaretha: orgel

Beschermd monument van 29-11-2000 tot heden
ID: 12479   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12479

Besluiten

Parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria en Heilige Margareta: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-2000  ID: 3590

Beschrijving

Het orgel van de parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria en van Margaretha is beschermd als monument.Waarden

Het orgel van de Kerk Onbevlekt Hart van Maria en de Heilige Margareta is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische en wetenschappelijke waarde ligt in het feit dat orgels uit de eerste helft van de 17de eeuw uiterst zeldzaam zijn en in het feit dat van het oeuvre van de oorspronkelijke auteur van dit orgel, met name N. Helewout uit Brugge, nagenoeg niets anders bewaard is. Dit orgel is dus een belangrijke getuige en bron van studie.

wetenschappelijke waarde

De historische en wetenschappelijke waarde ligt in het feit dat orgels uit de eerste helft van de 17de eeuw uiterst zeldzaam zijn en in het feit dat van het oeuvre van de oorspronkelijke auteur van dit orgel, met name N. Helewout uit Brugge, nagenoeg niets anders bewaard is. Dit orgel is dus een belangrijke getuige en bron van studie.

artistieke waarde

De artistieke waarde ligt in het feit dat de 17de-eeuwse Vlaamse orgelbouwproductie algemeen erkend wordt als zijnde van hoog kwalitatief gehalte.
Aan het orgel kan eveneens nog een socio-culturele waarde toegekend worden door het feit dat het zich thans bevindt in een omgeving waar regelmatig kwalitatief hoogstaande muzikale activiteiten plaatsvinden, en waar veel belangstelling is voor het historische orgel.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria en van Margaretha

Pastoor Opdedrinckplein 1 (Knokke-Heist)
Hoofdkerk van de fusiegemeente Knokke-Heist, in de volksmond "Sint-Margarethakerk". Afgewerkt in 1958 naar ontwerp van architect J. Ritzen (Antwerpen), het jaar nadat het schip van de oude kerk is afgebroken; uitvoering door aannemer A. Cottyn (Heule). Eerstesteenlegging in 1955.