Beschermd monument

Site van de Oostmolen: maalderij

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 12480   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12480

Besluiten

Mechanische maalderij en schuurtje
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4134

Beschrijving

De mechanische maalderij bij de Oostmolen is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit werd de dwarsschuur achter de molenaarswoning eveneens beschermd als monument. De Oostmolen werd reeds op 23 december 1942 als monument beschermd. Op 26 maart 1998 werd het molenaarshuis (inclusief de stalvleugel en lage annex) als monument beschermd en werden de molen en het molenhuis samen met hun omgeving beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De mechanische maalderij horende bij de houten oliewindmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een mechanische maalderij, tijdens het interbellum ondergebracht in een L-vormig gebouwtje dat vóór 1871 werd opgetrokken.
Het is een belangrijk onderdeel van een molenerf bestaande uit de Oostmolen (een houten oliewindmolen van een uniek type) en een molenaarswoning.
De maalderij is een materiële getuige van de technologische en economische evolutie in de voedingssector en illustreert hoe ook de oliewindmolenaars op die evolutie inspeelden.
Tevens betreft het een goed voorbeeld van een kleine, landelijke architectuur opgetrokken volgens de opvattingen van circa 1870.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van de Oostmolen

Warandestraat 29, 29A, 29B, zonder nummer (Gistel)
Site van de Oostmolen ligt aan de oostelijke rand van het stadscentrum met molen, molenaarshuis met achterliggend schuurtje, en mechanische maalderij. De zogenaamde "Oostmolen" wordt reeds vermeld in 1302. Aanvankelijk was het een banmolen, gezien iedere tiende schep aan de graaf van Gistel moest worden afgestaan.