Beschermd monument

Site van de Oostmolen: schuur

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 12483   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12483

Besluiten

Mechanische maalderij en schuurtje
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 04-12-2003  ID: 4134

Beschrijving

De schuur bij de Oostmolen is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit werd de mechanische maalderij eveneens beschermd als monument. De Oostmolen werd reeds op 23 december 1942 als monument beschermd. Op 26 maart 1998 werd het molenaarshuis (inclusief de stalvleugel en lage annex) als monument beschermd en werden de molen en het molenhuis samen met hun omgeving beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het schuurtje bij het molenaarshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als goed voorbeeld van een 19de-eeuws dwarsschuurtje met een typische en goed afleesbare indeling met een wagenhuisgedeelte, een stalling, de eigenlijke schuur, en een aansluitende voederkeuken onder lager zadeldak.
Het schuurtje vormt een goede illustratie van het materiaalgebruik in de 19de-eeuwse landelijke architectuur: verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen), de voederkeuken is witgekalkt boven gepekte plint.
Als goed voorbeeld van kleine landelijke architectuur. Het schuurtje (nok parallel aan het molenaarshuis) vervolledigt het beeld van de molenaars- en kleine hoeve-uitbating. Vanaf de Warandestraat is het schuurtje achter het molenaarshuis mede beeldbepalend voor de hele site.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van de Oostmolen

Warandestraat 29, 29A-B, zonder nummer (Gistel)
Site van de Oostmolen ligt aan de oostelijke rand van het stadscentrum met molen, molenaarshuis met achterliggend schuurtje, en mechanische maalderij. De zogenaamde "Oostmolen" wordt reeds vermeld in 1302. Aanvankelijk was het een banmolen, gezien iedere tiende schep aan de graaf van Gistel moest worden afgestaan.