Site van de Oostmolen: schuur

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Warandestraat
Locatie Warandestraat 29B (Gistel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35005/315.2
  • 4.01/35005/652.1
  • OW002127

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Site van de Oostmolen

Warandestraat zonder nummer, 29, 29A-B, Gistel (West-Vlaanderen)

Site van de Oostmolen ligt aan de oostelijke rand van het stadscentrum met molen, molenaarshuis met achterliggend schuurtje, en mechanische maalderij. De zogenaamde "Oostmolen" wordt reeds vermeld in 1302. Aanvankelijk was het een banmolen, gezien iedere tiende schep aan de graaf van Gistel moest worden afgestaan.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De schuur bij de Oostmolen is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit werd de mechanische maalderij eveneens beschermd als monument. De Oostmolen werd reeds op 23 december 1942 als monument beschermd. Op 26 maart 1998 werd het molenaarshuis (inclusief de stalvleugel en lage annex) als monument beschermd en werden de molen en het molenhuis samen met hun omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het schuurtje bij het molenaarshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als goed voorbeeld van een 19de-eeuws dwarsschuurtje met een typische en goed afleesbare indeling met een wagenhuisgedeelte, een stalling, de eigenlijke schuur, en een aansluitende voederkeuken onder lager zadeldak.
Het schuurtje vormt een goede illustratie van het materiaalgebruik in de 19de-eeuwse landelijke architectuur: verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen), de voederkeuken is witgekalkt boven gepekte plint.
Als goed voorbeeld van kleine landelijke architectuur. Het schuurtje (nok parallel aan het molenaarshuis) vervolledigt het beeld van de molenaars- en kleine hoeve-uitbating. Vanaf de Warandestraat is het schuurtje achter het molenaarshuis mede beeldbepalend voor de hele site.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.