Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 4108

Gebied geen archeologie, gewestelijk van tot heden

ID
124899
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/124899

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van gebieden geen archeologie vind je op onze website.

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

Aanduiding van

Is de aanduiding van

Randweg Baarle II

Alphenseweg, Oordeelstraat (Baarle-Hertog)
Bij opgravingen voorafgaande aan de aanleg van de randweg rond Baarle werden in het Vlaamse deel van deze vindplaats sporen gevonden van woonerven uit de metaaltijden en de Vroeg-Romeinse periode.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.