Spaans Hof

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Hamme
Deelgemeente Moerzeke
Straat Burgemeester Lemmensstraat
Locatie Burgemeester Lemmensstraat 44 (Hamme)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42008/133.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Spaans Hof

Burgemeester Lemmensstraat 44, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Zogenaamd "Spaans Hof", voormalige landelijke herenwoning en hoeve. Gelegen op de overblijvende zuidelijke helft van een achterin gelegen enkelvoudig omgrachte site tegen de Kleinbroekstraat, bereikbaar via een zijweg en haaks aansluitende rechte toegangsweg.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voorlopige bescherming als monument omvat het 16de-eeuwse landelijke herenhuis Spaans Hof, met bijgebouwen en omgevende site met walgracht. De recente constructie hoort niet tot de afbakening van de bescherming.

Waarden

Spaans Hof, met inbegrip van de site met walgrachten en bijgebouwen, met uitsluiting van het recente gebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zeldzaam en goed herkenbaar voorbeeld van een uit de 16de eeuw daterende herenwoning op rest van een enkelvoudig omgrachte site met walgrachten in een Scheldedorp, vormt het Spaans Hof een betekenisvolle getuigenis voor de occupatiegeschiedenis uit de late middeleeuwen in de Scheldevallei. De walgrachten en venstertralies zijn restanten van het defensieve karakter van laatmiddeleeuwse bouwwerken. De jongere schuur en stal op de site getuigen van de landbouwfunctie die tot in de 20ste eeuw verbonden was aan deze landelijke historische woonsite.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het Spaans Hof is een zeldzaam en representatief voorbeeld van een 16de-eeuwse herenwoning van twee bouwlagen met trapgevels in traditionele bak- en zandsteenbouw deels met speklagen, gelegen binnen een landelijke context. De constructie bewaart zijn authentieke structuur en aanleg in T-vorm. De vormgeving van de authentieke muuropeningen is representatief voor de 16de-eeuwse burgerlijke architectuur met typerende lage korfboogdeuren. zandstenen kruiskozijnen en een kloosterkozijn, met uitspringende tussendorpel. Karakteristieke elementen van het oorspronkelijk interieur bleven voor een belangrijk deel bewaard waaronder de gewelfde kelder, samengestelde balkenlagen met bewerkte moerbalkuiteinden op stenen consoles, originele zandstenen schouwwangen. en resten van de centrale originele houten spiltrap (deels vernieuwd).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.