Beschermd monument

Spaans Hof

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden
ID: 12491   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12491

Besluiten

Spaans Hof
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5830

Beschrijving

De voorlopige bescherming als monument omvat het 16de-eeuwse landelijke herenhuis Spaans Hof, met bijgebouwen en omgevende site met walgracht. De recente constructie hoort niet tot de afbakening van de bescherming.


Waarden

Spaans Hof, met inbegrip van de site met walgrachten en bijgebouwen, met uitsluiting van het recente gebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zeldzaam en goed herkenbaar voorbeeld van een uit de 16de eeuw daterende herenwoning op rest van een enkelvoudig omgrachte site met walgrachten in een Scheldedorp, vormt het Spaans Hof een betekenisvolle getuigenis voor de occupatiegeschiedenis uit de late middeleeuwen in de Scheldevallei. De walgrachten en venstertralies zijn restanten van het defensieve karakter van laatmiddeleeuwse bouwwerken. De jongere schuur en stal op de site getuigen van de landbouwfunctie die tot in de 20ste eeuw verbonden was aan deze landelijke historische woonsite.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het Spaans Hof is een zeldzaam en representatief voorbeeld van een 16de-eeuwse herenwoning van twee bouwlagen met trapgevels in traditionele bak- en zandsteenbouw deels met speklagen, gelegen binnen een landelijke context. De constructie bewaart zijn authentieke structuur en aanleg in T-vorm. De vormgeving van de authentieke muuropeningen is representatief voor de 16de-eeuwse burgerlijke architectuur met typerende lage korfboogdeuren. zandstenen kruiskozijnen en een kloosterkozijn, met uitspringende tussendorpel. Karakteristieke elementen van het oorspronkelijk interieur bleven voor een belangrijk deel bewaard waaronder de gewelfde kelder, samengestelde balkenlagen met bewerkte moerbalkuiteinden op stenen consoles, originele zandstenen schouwwangen. en resten van de centrale originele houten spiltrap (deels vernieuwd).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Spaans Hof

Burgemeester Lemmensstraat 44 (Hamme)
Landelijke herenwoning en hoeve, gelegen op de overblijvende zuidelijke helft van een achterin gelegen enkelvoudig omgrachte site. Site en woning wellicht opklimmend tot de 16de eeuw, met mogelijk 17de-eeuwse aanpassingen.