Beschermd monument

Muziekkiosk

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden
ID: 12493   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12493

Besluiten

Muziekkiosk
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5832

Beschrijving

De voorlopige bescherming als monument omvat de muziekkiosk op dorpsplein van Moerzeke.Waarden

Muziekkiosk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Met zijn zeshoekige vorm, ijzeren skeletbouw met ijzeren balustrade op gemetste sokkel en onder tentdak met houten onderdak, is de authentieke muziekkiosk die werd opgericht in het begin van de 20ste eeuw door de gemeente op het dorpsplein van Moerzeke, een representatief en goed herkenbaar exemplaar voor dergelijk cultuurhistorisch waardevol gebouwtype.

sociaal-culturele waarde

De muziekkiosk bevestigt als historische infrastructuur voor publieke muziekvoorstellingen de openbare functie van het historische dorpsplein van Moerzeke en draagt bij tot de maatschappelijke rol die het dorpsplein speelt als ontmoetings- en verzamelplaats voor de samenleving. De muziekkiosk van Moerzeke geldt bovendien als een zeldzame getuige van dit fenomeen. aangezien veel muziekkiosken na de Tweede Wereldoorlog uit de dorpskernen verdwenen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Muziekkiosk

Dorp zonder nummer (Hamme)
De muziekkiosk staat opgesteld midden het gekasseide dorpsplein van Moerzeke. Volgens mondelinge overlevering betreft het een uit Baasrode afkomstige muziekkiosk, die in begin 20ste eeuw op initiatief van de burgemeester via het Baasrodeveer overgebracht zou zijn naar het dorpsplein van Moerzeke.